تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

انواع قصه گویی برای کودکان

انواع قصه گویی

قصه ها از نظر سبک به دو دسته اصلی تقسیم میگردند.

قصه های واقعی

قصه های واقعی مجموعه ی حوادث آن اتفاق افتاده باشد یا امکان اتفاق افتادن داشته باشد

قصه های غیر واقعی

بیشتر قصه های کودکان، از گروه قصه های غیر واقعی هستند که شالوده و موضوعی واقعی دارند.

کودکان ای نوع قصه را به سبب وجود اصل باورپذیری بیشتر دوست دارند.

تقسیم بندی قصه های غیر واقعی را میتوان به شکل زیر انجام داد.

 

.

انواع قصه گویی

.

بیشتر بخوانید: نمایش خلاق و معیارهای آن

بیشتر بخوانید: آموزش کاردستی کودکان و عناصر مهم آن

برچسب ها:

مطالب مرتبط

نظرات کاربران ۰