تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

تاثیر محیط بر نقاشی کودک

 

تاثیر محیط بر نقاشی کودک

 

 

در کل محیط کودکان به دو قسمت تقسیم می‌شود:

مـحیط قـبل از تـولد: شامل زندگی‌ جنینی‌ کودک

محیط بعد از تولد: شامل خانه،مدرسه و…

همانطوری که می‌دانیم،اثرات مـحیطی و محرکات خارجی،مانند خصوصیات وراثتی بر روی کنشها و واکنشهای کودک تأثیر به‌سزایی دارد

آمیختگی‌های خـانواده(که‌ سازندهء‌ محیط‌ طـبیعی کـودک است)نقش اساسی‌ در‌ رشد‌ اجتماعی فرد دارد و کودک در این دو کانون در کنار بزرگسالان قرار می‌گیرد و رفتار و حرکات آنها سرچشمه مداوم محرکات و انگیزه‌های تازه‌ برای‌ کودک‌ است و کودک از بدو تولد از فضایی که‌ والدین‌ در آن زنـدگی می‌کنند حالت‌های روحی و رفتاری آنها را جذب و تقلید می‌کند.

به همین دلیل کیفیت محاوره و سبک زندگی‌ و نحوه ارتباط‌ اعضای خانواده و یا مدرسه اهمیت زیادی دارد.

 

تاثیر محیط بر نقاشی کودک

افکار و روحیات والدین‌ و معلمین و نیز پرخاشگری،ترس،اعـتماد یـا بی‌اعتمادی و یا آرامش خاطر آنها نسبت به دیگران، اثرات فراوانی در مغز‌ کودکان‌ به‌ جا می‌گذارد و اینگونه وقایع(در خانه یا مدرسه) توسط کودک جذب‌ و درونی‌ شده و در موقعیتهای خاص و مشابه در رفتار کـودک ظـاهر می‌شود و یکی از این تجلیات از طریق‌ نقاشیهای‌ کودک‌ است که سرشار از پیامهایی برای کسانی است که آنها را تشریح‌ می‌کنند‌.

از‌ دیگر اثرات خارجی( تاثیر محیط بر نقاشی کودک )می‌توان از مکان و فضای زندگی کودک نظیر اتـاقهای آپارتـمان،دیوار‌ منزل‌،بالکن‌،حیاط،خانه‌هایی با سبک جدید یا معماری قدیم،نحوه و میزان استفاده از اماکن عمومی‌ و تفریحگاهها‌، زندگی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت یا زندگی در شهرهای کوچک و کم‌جمعیت و حتی زندگی‌ در‌ روسـتاها‌ و…نـام بـرد که همگی بر روی درک کودک نـقش سـازنده‌ای دارنـد.

بطور کلی اگر‌ در‌ زندگی کودکان زمینهء مساعد برای پرورش و تخیلات آنها وجود نداشته باشد.

اصولا خلاقیتهای‌ آنها‌ ابتدایی‌ مانده و رشد چشم‌گیری نـخواهند داشـت(نـظیر کودکانی که در پرورشگاهها و پانسیونهای مخصوص کودکان بدون والدیـن‌،بـزرگ‌ می‌شوند).

در این میان،محیط خانه محلی برای ارضای نیازهای ابتدایی کودک‌ و پرورش‌ استعدادها‌ و خلاقیتها و تخیلات او است و به کودک کـمک مـی‌کند تـا خود را از لحاظ جنسیت با‌ انجام‌ اولین‌ تجارب اجتماعی و احساسی بـشناسد.

کودک اکتسابات از محیط و تجارب خود را از‌ طریق‌ نقاشی به نمایش می‌گذارد.

 

 

هنر درمانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران ۰

خرید حضوری تتر