تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

کار با خاک رس

1398/10/13

کار با خاک رس و سفال درمانی

سفال یکی از ابزارها و رسانه‌ی هنری برای هنردرمانی است. کار با خاک رس فرصت می‌دهد تا احساساتی مانند اضطراب، خوشحالی، جس…
ادامه مطلب