تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

هنر درمانی در کودکان

هنردرمانی 1399/08/16

هنر درمانی در کودکان | آموزش هنر درمانی | دوره هنردرمانی

هنر درمانی در کودکان در هنردرمانی از هنر به عنوان ابزاری برای اظهار وجود به منظور انتقال احساسات استفاده می‌شود و هدف …
ادامه مطلب
1398/08/16

هنر درمانی در کودکان | آموزش هنر درمانی | دوره هنردرمانی

هنر درمانی در کودکان در هنردرمانی از هنر به عنوان ابزاری برای اظهار وجود به منظور انتقال احساسات استفاده می‌شود و هدف …
ادامه مطلب

خرید حضوری تتر