تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

مربی مهد کودک

1398/10/28

مربی مهد کودک| گزارش کارگاه دیماه

گزارش کارگاه مربیگری مهد کودک کارگاه تربیت مربی مهد کودک در چهار جلسه شش ساعته و در مجموع بیست و چهار ساعت آموزشی از ت…
ادامه مطلب
1398/10/18

کاردستی در کودکان مراحل ایجاد فرصت مناسب برای انجام کاردستی

مطالب مرتبط: عناصر مهم در آموزش کاردستی | نقش بازی در رشد کودک | تاثیر گل بازی در خلاقیت کودک ایجاد فرصت مناسب کاردستی…
ادامه مطلب
1398/10/14

قصه گویی در کودکان و مهارت های لازم

قصه گویی در کودکان و مهارت های لازم درس های مرتبط: انواع قصه گویی برای کودکان | شش نکته در قصه گویی برای کودکان | نمای…
ادامه مطلب
1398/10/05

مربیگری مهد کودک | مربی مهد کودک | ارائه مدرک معتبر

تربیت مربی مهد کودک با ارائه مدرک معتبر گزارش تصویری از کارگاه تربیت مربی مهد کودک (لمس/کلیک کنید) مربیگری مهد کودک در…
ادامه مطلب
1398/10/05

وظایف مربی مهد کودک

وظایف مربی مهد کودک بر اساس استاندارد موسسه تحقیقات صنعتی ایران مربی مهد کودک: حضور در مهد کودک در تمام ساعات موظف کار…
ادامه مطلب
مربی نقاشی کودک 1397/03/05

مربی نقاشی کودک | تربیت مربی نقاشی کودک

دوره مربیگری نقاشی کودک مربی هنر کودک جهت کسب اطلاعات از دوره های جدید کارگاه تربیت مربی نقاشی کودک (لمس/کلیک) کنید شش…
ادامه مطلب