تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

مربیگری

1398/07/05

کارگاه تفسیر نقاشی کودک و بازی درمانی در کودکان

کارگاه های یک روزه در دی ماه تفسیر نقاشی کودک : بهمن ماه ارائه نمیگردد بازی درمانی در کودکان: ۲۵ بهمن بازی درمانی در ک…
ادامه مطلب
1398/01/27

طرح درس نویسی و شیوه های آموزش | کارگاه یک روزه

طرح درس نویسی و شیوه های آموزش | کارگاه یک روزه     درباره کارگاه طرح درس نویسی و شیوه های آموزش: طرح درس به…
ادامه مطلب
1398/01/17

مرببیگری سفال کودک | تربیت سفال کودک

مربیگری سفال کودک ( تربیت مربی سفال کودک ) کارگاه آموزشی مربیگری سفال کودک پانزدهمین کارگاه مربیگری سفال کودک در سال 9…
ادامه مطلب
1397/05/23

مربی نقاشی کودک

مربی نقاشی کودک دوره جدید تربیت مربی نقاشی کودک آذر ماه تاریخ شروع دوره مقدماتی : در آذر ماه دو دوره مربیگری نقاشی کود…
ادامه مطلب