تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

مربیگری کودک

1398/10/22

پاداش دادن به کودکان درست یا غلط؟

درس های مرتبط: بازی هایی برای اجتماعی شدن کودکان | نظریه‌های پیاژه درباره هوش کودکان | تجارب قوی و محو نشدنی دوران کود…
ادامه مطلب
1398/05/27

بازی هایی برای اجتماعی شدن کودکان

کم‌رویی‌، خجالت‌، و گاهی هراس اجتماعی رفتارهایی هستند که با بروز آن‌ها از سوی کودک، والدین به شدت نگران شده و در‌صدد د…
ادامه مطلب
1398/05/21

کارگاه تفسیر نقاشی کودک و بازی درمانی در کودکان

اینبار دو کارگاه در یک ماه تفسیر نقاشی کودک پنج شنبه 28 شهریور بازی درمانی در کودکان جمعه 29 شهریور در کارگاه تفسیر نق…
ادامه مطلب