تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

مربیگری نقاشی کودک

مربیگری نقاشی کودک | مدرک فنی و حرفه ای | نقاشی کودک آنلاین 1397/09/11

مربیگری نقاشی کودک | مدرک فنی و حرفه ای | نقاشی کودک آنلاین

مربیگری نقاشی کودک جهت کسب اطلاعات از دوره های جدید کارگاه تربیت مربی نقاشی کودک (لمس/کلیک) کنید محتوای اصلی دوره: دور…
ادامه مطلب
موضوعات نقاشی کودکان 1397/09/06

موضوعات نقاشی کودکان

موضوعات نقاشی کودکان با سه هدف اساسی موضوعاتی که یک مربی نقاشی کودک ارائه میدهد باید به صورت هدفمند دنبال شود تا در در…
ادامه مطلب
موضوعات نقاشی کودکان 1397/09/06

موضوعات نقاشی کودکان – عناوین  پیشنهادی

عناوین  پیشنهادی موضوعات نقاشی کودکان :   برای اینکه مربیان و والدین موضوعات متنوع در اختیار داشتع باشند بهتر است…
ادامه مطلب
1397/05/23

مربی نقاشی کودک

مربی نقاشی کودک دوره جدید تربیت مربی نقاشی کودک آذر ماه تاریخ شروع دوره مقدماتی : در آذر ماه دو دوره مربیگری نقاشی کود…
ادامه مطلب
مربی نقاشی کودک 1397/03/05

مربی نقاشی کودک | تربیت مربی نقاشی کودک

دوره مربیگری نقاشی کودک مربی هنر کودک جهت کسب اطلاعات از دوره های جدید کارگاه تربیت مربی نقاشی کودک (لمس/کلیک) کنید شش…
ادامه مطلب
۱ ۲ ۳