تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

مربیگری سفال کودک

1401/01/14

ارتباط بین بازی های ساختنی و مهارت ریاضی

محققان بر این باور هستند که بازی های ساختنی مانند لگو یا سفالگری مهارت هوش فضایی را بهبود میبخشد. و همچنین اثبات شده ا…
ادامه مطلب
1399/01/15

آموزش آنلاین مربیگری سفال کودک

کارگاه آموزش آنلاین مربیگری سفال کودکان گِل بازی یکی از نیازهای بنیادی و اساسی کودک است. کودکان به هنگام این بازی نتیج…
ادامه مطلب

خرید حضوری تتر