تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

تفسیر نقاشی کودک

تفسیر حیوان در نقاشی کودک 1399/02/30

حیوانات در نقاشی کودک|تفسیر حیوانات در نقاشی کودک|موسسه برگ

اگر در نقاشی کودک شما تصاویر حیوانات دیده می شود ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد که شما با صحبت کردن با کودک پی …
ادامه مطلب
1398/05/21

کارگاه تفسیر نقاشی کودک و بازی درمانی در کودکان

اینبار دو کارگاه در یک ماه تفسیر نقاشی کودک پنج شنبه 28 شهریور بازی درمانی در کودکان جمعه 29 شهریور در کارگاه تفسیر نق…
ادامه مطلب