تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

تربیت مربی مهد کودک

1398/10/28

مربی مهد کودک| گزارش کارگاه دیماه

گزارش کارگاه مربیگری مهد کودک کارگاه تربیت مربی مهد کودک در چهار جلسه شش ساعته و در مجموع بیست و چهار ساعت آموزشی از ت…
ادامه مطلب
1398/10/05

مربیگری مهد کودک | مربی مهد کودک | ارائه مدرک معتبر

تربیت مربی مهد کودک با ارائه مدرک معتبر گزارش تصویری از کارگاه تربیت مربی مهد کودک (لمس/کلیک کنید) مربیگری مهد کودک در…
ادامه مطلب
1398/10/05

وظایف مربی مهد کودک

وظایف مربی مهد کودک بر اساس استاندارد موسسه تحقیقات صنعتی ایران مربی مهد کودک: حضور در مهد کودک در تمام ساعات موظف کار…
ادامه مطلب

خرید حضوری تتر