تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

بازی کودک

1398/04/25

بازی درمانی در کودکان | دوره بازبی درمانی در کودکان

بازی درمانی در کودکان کودکان خردسال نمیتوانند افکار و عقاید خود را به وضوح از طریق کلمات و گفتار بیان کنند . بازی بخش …
ادامه مطلب
20 روش تقویت کنجکاوی و خلاقیت در کودکان 1398/01/10

20 روش تقویت کنجکاوی و خلاقیت در کودکان

۲۰ روش تقویت کنجکاوی و خلاقیت در کودکان توانایی روبرو شدن با چالش ها به روش های مختلف، حاصل داشتن هوش خلاق است. زمانیک…
ادامه مطلب

خرید حضوری تتر