تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

بازی و کودکان

1398/05/27

بازی هایی برای اجتماعی شدن کودکان

کم‌رویی‌، خجالت‌، و گاهی هراس اجتماعی رفتارهایی هستند که با بروز آن‌ها از سوی کودک، والدین به شدت نگران شده و در‌صدد د…
ادامه مطلب
1398/04/25

بازی درمانی در کودکان | دوره بازبی درمانی در کودکان

بازی درمانی در کودکان کودکان خردسال نمیتوانند افکار و عقاید خود را به وضوح از طریق کلمات و گفتار بیان کنند . بازی بخش …
ادامه مطلب
مدرسه بازی محور چیست ؟ 1397/11/25

مدرسه بازی محور چیست ؟

مدرسه بازی محور چیست ؟   کلمه بازی نه تنها کودکان بلکه بزرگ ترها را هم به وجد و شادی می آورد. کودکان از طریق بازی…
ادامه مطلب

خرید حضوری تتر