تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

بازی درمانی

1398/07/05

کارگاه تفسیر نقاشی کودک و بازی درمانی در کودکان

کارگاه های یک روزه در دی ماه تفسیر نقاشی کودک : بهمن ماه ارائه نمیگردد بازی درمانی در کودکان: ۲۵ بهمن بازی درمانی در ک…
ادامه مطلب
1398/06/19

انواع روش های بازی درمانی

انواع روش های بازی درمانی افراد چه در سنین کودکی و چه بزرگسالی ویژگی ها و روحیات متفاوتی دارند، تجربیات مختلفی داشته و…
ادامه مطلب
1398/05/27

بازی هایی برای اجتماعی شدن کودکان

کم‌رویی‌، خجالت‌، و گاهی هراس اجتماعی رفتارهایی هستند که با بروز آن‌ها از سوی کودک، والدین به شدت نگران شده و در‌صدد د…
ادامه مطلب
1398/05/21

کارگاه تفسیر نقاشی کودک و بازی درمانی در کودکان

اینبار دو کارگاه در یک ماه تفسیر نقاشی کودک پنج شنبه 28 شهریور بازی درمانی در کودکان جمعه 29 شهریور در کارگاه تفسیر نق…
ادامه مطلب
1398/04/25

بازی درمانی در کودکان | دوره بازی درمانی در کودکان

بازی درمانی در کودکان کودکان خردسال نمیتوانند افکار و عقاید خود را به وضوح از طریق کلمات و گفتار بیان کنند . بازی بخش …
ادامه مطلب

خرید حضوری تتر