تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

bargTV

فیلم های کلاسی کارگاه های حضوری و آنلاین موسسه آموزشی برگ
 
از دوره های مربیگری نقاشی کودکان
مربیگری سفال کودکان
مربیگری مهد کودک
بازی درمانی در کودکان
تفسیر نقاشی کودکان
طراحی و رنگ شناسی
و….
 
با تشکر از اساتید گران قدر
 
 
 
توقع والدین از کلاس نقاشی کودکان
کارگاه مربیگری نقاشی کودک ( آنلاین )
اعظم ابریشم کار
 

 
 
 
 
بخش نمایش خلاق
دکتر مهدی خلیل زاده
 

 
 
 
از کارگاه بازی درمانی در کودکان
 
به هدایت دکتر حمیده ابریشم کار

 
 
 
از کارگاه های تربیت مربی نقاشی کودک موسسه آموزشی برگ
 
استاد اعظم ابریشم کار
 
مهر 98
 


 
 
 
از کارگاه آنلاین اختلالات یادگیری در کودکان 
 
بخش اختلال دیکته نویسی به صورت کامل
 
 دکتر حمیده ابریشم کار
 
خرداد 99


 
 
 
 
 
رنگ های مکمل
 
کارگاه آموزش آنلاین طراحی و رنگ شناسی
 
اعظم ابریشم کار
 
خرداد 99


 
شسشسشس
 
 
از کارگاه های مربیگری نقاشی کودک مقدماتی
 
به هدایت استاد اعظم ابریشم کار و جمعی از مدرسین
 
بهمن 98
 


 
 
 
 
 
از کارگاه های مربیگری نقاشی کودک مقدماتی
 
استاد اعظم ابریشم کار
 
آذر 98
 


 
 
 
از کارگاه های مربیگری مهدکودک
 
دکتر مهدی خلیل زاده، مریم گودرزی، نعیمه حکیم
 
بهمن 98
 


 
 
 
چاپ افست | چاپ برگ
 
از کارگاه های مربیگری نقاشی کودک پیشرفته
 
به هدایت استاد ابریشم کار
 
خرداد 98
 


 
 
چاپ افست | چاپ برگ
 
 
به هدایت استاد اعظم ابریشم کار
 
خرداد 99


 
 
 
 
نقاشی گروهی در کودکان
 
از دوره های تربیت مربی نقاشی خلاق کودکان
 
استاد اعظم ابریشم کار
 
دی 98
 


 
 
 
محصول عمل در نقاشی کودک | هدف از نقاشی کودک
 
 
استاد اعظم ابریشم کار
 
اردیبهشت 99


 
 
 
درباره دوره های مربیگری نقاشی کودک موسسه برگ
 
اعظم ابریشم کار | طراح و مدیر دوره نقاشی کودک
 


 
 
 
تفسیر نقاشی کودک
 
موسسه آموزشی برگ


 
 
 
از کارگاه های مربیگری نقاشی کودک پیشرفته
 
بخش هنردرمانی در کودکان
 
به هدایت دکتر مهدی خلیل زاده
 
آذر 98


 
 
هدایت کودکان توسط مربی
 
از دوره های تربیت مربی هنر و نقاشی کودکان
 
اعظم ابریشم کار | مرداد 98


 
 
بازی درمانی چیست؟
 
موسسه آموزشی برگ
 


 
 
از کارگاه های مربیگری سفال کودکان
 
اعظم ابریشم کار
 
مهر 98
 


 
 
چگونه قوه خلاقیت کودک را افزایش دهیم
 
از کارگاه های مربیگری سفال کودکان
 
اعظم ابریشم کار
 
مرداد 98


 
 
جلسه دیدار با اولیا
 
از کارگاه های مربیگری نقاشی خلاق کودکان
 
اعظم ابریشم کار
 
97


 
آموزش غیرمستقیم به کودکان
 
از دوره های تربیت مربی نقاشی کودک
 
اعظم ابریشم کار
 
تابستان 97
 


 
 
یک روز با شبکه تلویبیون
 
 
استاد مریم گودرزی


 
ش
 
دوره های مربیگری مهد کودک
 
موسسه آموزشی برگ
 
بهمن 98
 


 
 
تکنیک های چاپ برای کودکان
 
دوره های تربیت مربی نقاشی کودک
 
استاد مریم گودرزی
 
آذر 98
 


 
 
هنر درمانی در کودکان
 
از دوره های تربیت مربی نقاشی کودک
 
استاد شقایق شکفته
 


 
 
 
تاثیر والدین بر هنرکودک
 
از کارگاه های تربیت مربی هنر کودک
 
اعظم ابریشم کار
 
98

google3bea662296267027.html

خرید حضوری تتر