تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

نقاشی کودکانه چیست؟ به چه چیزی نقاشی کودک گفته میشود؟

نقاشی کودکانه چیست ؟ به چه چیزی نقاشی کودک گفته میشود؟

درس های مرتبط: دلایل نقاشی کودکان | تاثیر والدین در هنر کودک | مراحل رشد نقاشی کودک | اهمیت تکنیک های نقاشی کودکان |

نقاشی کودکانه چیست؟

در پاسخ باید گفت هر نقاشی، چه به شکل خط، چه طرح و چه حتی لکه ای رنگ که توسط کودک ترسیم شده باشد، نقاشی کودک محسوب میشود.

خط خطی هایی که بزرگ تر ها قادر به درک معنا و مفهوم آن نیستند، کودک ترسیم کننده، میتواند آن ها را تعریف نماید.

هر چه سهم کودک از نظر اندیشه انتخاب طرح، رنگ، نقش و انجام فعالیت، حتی انتخاب ابزار نقاشی، پر رنگ تر باشد، اثر تولید شده، بیشتر به تعریف نقاشی کودکانه نزدیک میشود.

اگر در یک مهد کودک، مربی نقاشی شکل یک گل را ترسیم نماید و از کودک بخواهد تا آن را رنگ آمیزی کنند، چون هیچ ترسیمی از جانب کودک ازجام نشده، نمیتوان این فعالیت را نقاشی کودکانه نامید.

از سوی دیگر نقاشی کودک باید دارای هدف باشد، مثلا کودک میخواهد اعضای خانواده اش را نقاشی کند.

حتمی بخوانید: اهداف و موضاعاتی که میتوانیم در نقاشی کودکانه ارائه دهیم

این موضوع هدف کودک است که میتوان آن را به موضوع نقاشی تعبیر کرد.

میتوان به کلمه هدف با دو رویکرد زمانی نگاه کرد، نخست کودک نقاشی میکشد و بعد ضمن تعریف نقاشی اش به هدف و یا منظور ذهنی او دست میابیم و یا اینکه کودک در ابتدا مطرح میکند که هدفش از آنچه بر کاغذ میگذارد چه خواهد بود.

.

نقاشی کودکانه

سه ویژگی که باعث میشود، اثری را نقاشی کودکانه بدانیم عبارتند از:

1- ترسیم نقش توسط کودک

2- هدف داشتن ( باز آفرینی یک پدیده، یک شخصیت، یک مفهوم، یا یک برداشت)

3- تاثیر گرفته یا نشات یافته از ادراکات شخصی کودکان

نقاشی کودکانه چیست
دوره های نقاشی کودک لمس کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران ۰

خرید حضوری تتر