تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)

لیست وسائل دوره نقاشی مقدماتی

لیست وسائل دوره نقاشی مقدماتی به شرح زیر میباشد :
 • مقوا فابریانو یا اشتاین باخ سفید ابعاد a3 ده عدد
 • تخته شاسی A3
 • پالت گواش
 • گواش 6 رنگ ساکورا یا گواش خارجی (پارس یا آریا نباشد)
 • قلم مو آبرنگ 4 شماره ی متفاوت مثلا 2 – 4 – 8 – 12
 • شیشه خالی مربا برای آب
 • دستمال کاغذی رولی بزرگ
 • دستمال پارچه ای
 • چسب نواری کاغذی
 • مداد طراحی 6B و 8B
 • کاغذ طراحی (کاغذ پارس)