تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

دلایل نقاشی کشیدن کودکان | تاثیر نقاشی در کودکان

دلایل نقاشی کشیدن کودکان | تاثیر نقاشی در کودکان

پیشنیاز مطالعه این مقاله: مراحل رشد نقاشی کودک

الف) نیاز به ارضای حس کنجکاوی و شناخت محیط اطراف:

کودک، از طریق نقاشی، با محیط اطراف خود، ارتباط برقرار میکند

ادراک و اندیشه های خود را در معرض نمایش و برداشت دیگران قرار میدهد و آنچه از دنیای واقیعت دریافت کرده است، انعکاس میدهد.

کودک در زمان خلق یک اثر نقاشی، از آنجایی که برای این کار زمان در اختیار دارد، میتواند به دلخواه خودش هر نوع تغییری در نقش، رنگ و طرح ایجاد کند. ( دلایل نقاشی کشدن کودکان )

کودک از طریق ترسیم، حوادث، تجارب و برداشت های خود را از محیط اطراف، بازسازی میکند و بدین ترتیب آن ها را درک مینماید.

نقاشی باعث میشود که تخیلات کودکانه به واقیعت، نزدیک تر شوند و کودک به وسیله آن، و چگونگی علت و معلوم، در جهان هستی پی ببرد.

دلایل نقاشی کشیدن کودکان

ب) نیاز به ابراز وجود

در سنین قبل از دبستان، کودک از طریق نقاشی، با به جا گذاشتن اثری مشهود از خود، وارد جامعه ی بیرونی میشود و به وسیله آن، نظر و توجه دیگران را جلب مینماید.

بنابراین، نقاشی کودک نوعی مدیوم یا واسطه برای بیان تخیلاتش به جهان بیرونی محسوب میشود. ( تاثیر نقاشی در کودکان )

ج)نیاز به کسب مهارت های اساسی

از دیگر دلایل نقاشی کشیدن کودکان ، هماهنگی چشم، دست، حواس و سلسله اعصاب کودک شده، و موجب میشود کنترل عضلات بزرگ و کوچک را افزایش یابد.

د) نیاز به بیان اندیشه و احساسات خود

کودک نیزا به اعلام وجود و بیان تفکرات و اندیشه های خود دارد.

او میخواهد در جمع و جامعه مطرح باشد و همانطور که به حرف دیگران گوش میدهد، حرف هایش هم شنیده شود.

کودک از منفعل بودن گریزان است و به قرار گرفتن در کانون توجه علاقه دارد.

نقاشی، برای کودک، گامی موثر در جهت بیان تصویری درونیاتش به شمار میرود.

ه) نیاز به خود شناسی

مرور افکار، اندیشه ها و احساسات باعث میشود که کودک خود را بهتر بشناسد.

کودک از طریق مشاهده، تجربه و بیان درون خود، هویت و شخصیتش را شکل میدهد و همچنین به ارزیابی شناخت توانمندی ها و ناتوانی های خود میپردازد.

منبع: موسسه هنرهای تجسمی برگ

مربیگری نقاشی کودک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران ۰

خرید حضوری تتر