تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

برنامه درسی و انواع آن

برنامه درسی

برنامه درسی و انواع آن

 

 

از دیدگاه پوزنر

پوزنر در کتاب تجزیه و تحلیل برنامه درسی برای توضیح و تشریح بهتر مفهوم برنامه دررسی، پنج نوع برنامه درسی را به شرح زیر معرفی میکند.

01.برنامه درسی رسمی

پوزنر از این نوع بررنامه درسی، به عنوان برنامه درسی مکتوب یا مستندی نام میبرد که در چارت ها، فهرست  رئوس مطالب، راهنمانی برنامه درسی و فهرست هدف ها به دقت تعریف شده باشد.

هدف این برنامه درسی، فراهم سازی مبانی برای معلمان جهت برنامه ریزی طرح درس، اررزشیابی از کار دانش آموزان از یک سو و کمک به مدیران برای نظارت بر کار معلمان و پاسخگو نگه داشتن آن ها در قبال فعالیت ها و نتایج عملکردشان از سوی دیگر، میباشد.

2. برنامه درسی اجرایی یا عملیاتی

شامل آن چیزی است که عملا توسط معلم تدریس میشود و نیز در بگیرنده این امر است که بررنامه دررسی چگونه به دانش آموزان منتقل میگردد.

به عباررت روشنتر چگونه دانش آموزان از اهمیت و جایگاه آن آگاه میشوند.

این بدان معناست که برنامه درسی اجررایی شامل دو جنبه زیر است.

الف) محتوایی که مد نظر قرار میگیرد و توسط معلم در کلاس درس تدریس میشود، به عبارت دیگر آنچه معلم در کلاس، درس میدهد.

ب)نتایج یادگیری که دانش آموزان در قبال آن مسئول هستند.

3. برنامه درسی پنهان

برنامه درسی پنهان عمدتا مورد تایید نیروهای برنامه رسمی مدرسه نیست اما میتواند نسبت به برنامه رسمی یا اجرایی، تاثیری به مراتب عمیق تر بر دانش آموزان داشته باشد.

مدارس موسساتی هستند که در بطن خود دارای مجموعه ای از هنجارها و ارزشها میباشد.

پیام های اصلی برنامه درسی پنهان بیانگر وجود دلمشغولی های عمده در خصوص جنسیت، طبقه، نژاد، قدرت و دانش در مدرسه است.

4. برنامه درسی پوچ

که از آن تحت عنوان برنامه درسی خنثی یا عقیم نیز یاد میشود، شامل آن دسته از موضوعاتی است که تدسی نشده است و اینکه چرا این موضوعات مورد غفلت قرار گرفته است.

برای مثال چرا موضوعاتی نظیر حقوق، آموزش رانندگی، نقش های والدینی و مانند آن تدریس نمیشود و نمیتواند در کنار دروس اصلی چون زبان، مطالعات اجتماعی، ریاضیات و علوم در مدارس مد نظر قرار گیرد؟

برنامه درسی

5. برنامه درسی فوق برنامه

پوزنر بر این برنامه درسی بسیار تاکید میکند.

از نظر پوزنز، برنامه درسی فوق برنامه، شامل کلیه تجربیات برنامه ریزی شده ای است که از حیطه موضوعات درسی مدرسه خارج است.

این نوع برنامه درسی با عنایت به ماهیت داوطلبانه بودن آن و پاسخگو آن درر قبال علایق و رغبت های دانش آموزان، در نقطه مقابل برنامه درسی رسمی قرار میگرد.

این نوع برنامه، توجه ویژه ای به تجربه در مدررسه دارد. اگر چه از لحاظ اداری نسبتا کم اهمیت است

اما در برخی موارد مهمتر و موثر تر از بقیه برنامه ها میباشد.

از نقطه نظر پوزنرر، تمام پنج نوع برنامه درسی نقش باررزی در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارند.

پیام عمده این طبقه بندی به بررنامه ریزان درستی و معلمان آن است که هنگامی که میخواهند نسبت به برسسی و تجزیه و تحلیل امور اقدام کنند، این  سوال را از خود بپرسند که چگونه چها نوع دیگر برنامه ریزی آموزشی بر برنامه درسی رسمی اثر میگذارد.

مقالات پر بازدید:

کارکردهای عمومی هنر در تربیت کودکان

14 نکته تدرریس از زبان پنی ار

هنر کودک و گذشته آن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران ۰

خرید حضوری تتر