تهران - میدان تجریش- خیابان مقصود بیک(دربندی)
  • تلفن تماس 021-26850704

  • آدرس ایمیل

اهمیت قصه در رشد اخلاقی

قصه درمانی

برخی اندیشمندان قصه گویی را شیوه ای طبیعی برای ساختن جهان می دانند در این دیدگاه ارائه درس های اخلاقی در چار چوب قصه برای سازمان دادن به یادگیری ها در زندگی مطرح شده است .

بدین ترتیب در بر گیرنده اعمال و پیامد های آن باشند موجب رشد اخلاقی می شوند.از این نظر اهمیت قصه در رشد اخلاقی توسط بسیاری ازصاحب نظران مورد بحث قرار گرفتهاست.

با قصه ها و داستان های خوب کودک به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی میبرد،پایداریشجاعت ، نوع  دوستی ،امیدواری ،آزادگی، جوانمردی طرفداری از حق و حقیقت و استقامتدر برابر زور و ستم ارزش های هستند که هسته مرکزی بسیاری از قصه ها و داستان ها را تشکیلمی دهدپرورش حس زیبایی شناسی در کودک متوجه کردن کودک به دنیای اطرافش  پرورش عادت های مفیددر کودک تشویق حس استقلال طلبی و خلاقیت و کودک هدف های اصلی طرح قصه های خوب برایکودکان استاز طرف دیگر در قصه ها بچه ها برای نخستین بار با مفاهیم عدالت و بی عدالتی آشنا می شوند ومرحله ی آغازین آموزش و شناساندن حقیقت . شیوه های درست زندگی اخلاقیات و روش های دستیابیبه کمال و موفقیت نیز به اندازه ی تاریخ بشر قدمت دارد.

به همین دلیل همواره یکی از عمده ترین ورایج ترین راه های انتقال تجربه و سرگرمی قصه گویی سپردن به قصه ها بوده است.برخی اندیشمندان قصه ویی را شیوه ای طبیعی برای ساختن جهان می دانند در این دیدگاه ارائهدرس های اخلاقی در چار چوب قصه برای سازمان دادن به یادگیری ها در زندگی مطرح شدهاست . 

بدین ترتیب در بر گیرنده اعمال و پیامد های آن باشند موجب رشد اخلاقی می شوند.از این نظر اهمیت قصه در رشد اخلاقی توسط بسیاری از صاحب نظران مورد بحث قرار گرفتهاست.با قصه ها و داستان های خوب کودک به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی میبرد. پایداریشجاعت،نوع دوستی ،امیدواری ،آزادگی ،جوانمردی طرفداری از حق و حقیقت و استقامتدر برابر زور و ستم ارزش های هستند که هسته مرکزی بسیاری از قصه ها و داستان ها را تشکیلمی دهدرورش حس زیبایی شناسی در کودک متوجه کردن کودک به دنیای اطرافش  پرورش عادت های مفیددر کودک تشویق حس استقلال طلبی و خلاقیت و کودک هدف های اصلی طرح قصه های خوب برایکودکان استاز طرف دیگر در قصه ها بچه ها برای نخستین بار با مفاهیم عدالت و بی عدالتی آشنا می شوند ومرحله ی آغازین آموزش و شناساندن حقیقت . شیوه های درست زندگی اخلاقیات و روش های دستیابیبه کمال و موفقیت نیز به اندازه ی تاریخ بشر قدمت دارد. به همین دلیل همواره یکی از عمده ترین ورایج ترین راه های انتقال تجربه و سرگرمی قصه گویی سپردن به قصه ها بوده است.

قصه درمانی

روانشناسی قصه

روش های قصه درمانی برای درک رفتار انسانی طی سال های اخیر در حوزه های مختلف روانشناسیفراگیر شده است .

تغییر دادن افکار انسان به مثابه ی نمونه هایی از بسط داستان ها تلویحات و نشانه های گسترده ای را برای بسیاری از قلمرو های روانشناسی ،هم در سطح نظری و هم در سطح پژوهش در بر داشته است برای مثال رشد هویت به صورت شاخصی از ساختن قصه زندگی قلمداد می شود و آسیب شناسی نمونه ای از قصه های زندگی است که از مسیر اصلی خارج شده است.

برای مثال رشد هویت به صورت شاخصی از ساختن قصه ی زندگی قلمداد می شود و آسیب شناسی نمونه ای از قصه ی زندگی تلقی می شودبرونوبتلهایم مشهورترین روانشناس در این زمینه است که از داستان به عنوان روش درمانی کودکان استفاده می کرد او مربی و درمانگر کودکان اسکیزوفرنی ( جنون کودکی یا روانپزیشی)بود به عقیده بتلهایم.مشکل ترین کار در آموزش کودکان مساعدت به آنان در درک معنای زندگی است تا به بلوغ روانی دست یابند  در کتاب  برجسته اش (کاربردهای افسونگری)می نویسد

وی معتقد است که وقتی بچه ها را دربرابر ادبیات قرار می دهیم قصه ها  بیشترین جاذبه را برای آن ها دارند.

او چنین توضیح می دهد:موضوع این نیست که فضیلت در پایان پیروز و اخلاقیات ترویج می شوند بلکه این است که قهرمان قصه . جذاب ترین مسئله برای کودک است و او در تمام مبارزات . قهرمان خود را در نقش قهرمان قصه میبند . به خاطر این هم ذات پنداری . کودک تصور می کند که به قهرمان . اخلاقیت را بر لوح ضمیر او حک می کند داستان و افسانه پیام های روانشناسی مهمی در بر دارند .

آن ها با آشنا کردن کودکان با آن چه در ضمیر ناخود آگاهشان می گذرد.

به کودکان کمک می کنند تا بر مشکلات روانشناسی رشد فانق آیند.

داستان ها به کودکان می آموزند که مبارزه علیه مشکلات شدید در زندگی اجتناب ناپذیر و بخشی طبیعی در حیات بشری است و اگر انسان عقب نشیند و ثابت و استوار با سختی غیر منتظره و اغلب ظالمانه روبرو شوند. بر تمام موانع غلبه می کند و در نهایت پیروز می گردد شنل قرمزی نمونه ای از داستان های سمبلیک و نمادین است . شنل قرمزی کوچک برای دید مادر بزرگ به آن سوی جنگل می رود .

او قلب مهربانی دارد اما زود نصایح مادر را فراموش می کند و به گرگ اعتماد کرده و تمام جزییات خانه مادر بزرگش را برای او افشا می کند گرگ هم ابتدا مادر بزرگ و سپس شنل قرمزی را می خورد  و اگر دوستان او کمی دیر رسیده بودند ممکن بود پایان غم انگیزی در داستان داشته باشیم. شنل قرمزی یادمیگیرد که دوستی چیز بسیار خوبی است اما اعتمادی بی جا به هرکسی که از راه می رسد کار بسیار نابجایی است داستان شنل قرمزی ممکن است اول خیلی پیش پا افتاده به نظر بیاید اما تمثیل بسیار خوبی برای یاددادن این موضوع است که هر کس شایسته دوستی نیست نباید هرگز به غریبه ها اعتماد کرد.

قصه درمانی در کودکان
اطلاعات بیشتر (لمس کنید )

مطالب مرتبط

نظرات کاربران ۰

خرید حضوری تتر